مناقصات و مزایده

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

1396/02/16

آگهي فراخوان عمومي فروش زمين

1396/02/11

آگهی فراخوان عمومی فروش زمین در شهر جدید سهند

1396/01/21

آگهی اجرای پیاده روی های محله یک فاز 4

1396/01/21

آگهی واگذاری عملیات جابجایی شبکه 20 کیلوولت

1396/01/21

آگهی فراخوان فروش زمین در سهند

1396/01/06

  اخبار

  بزرگداشت روز جانباز

  1396/02/25

  کلنگ زنی از پارک بعثت

  1396/02/06

  طرح پارک بزرگ فاز 4

  1396/02/03

  مصاحبه مهندس زمانی - آزاد راه تبریز

  1396/02/03

  طرح جامع شهرجدیدسهند

  1396/01/21

  فاز 3

  1396/01/21

  بهره برداری از آخرین واحد های مسکن مهر در شهر جدید سهند

  1396/01/18