رشید وکیلی


سمت سازمانی:رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک

  • http://sahand-ntoir.gov.ir/PChart/72/70/