مزایده و مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

1396/02/16

آگهي فراخوان عمومي فروش زمين

1396/02/11

  اخبار

  نشست مشترک مهندس نریمان و مهندس زمانی

  1396/04/23

  بزرگداشت روز جانباز

  1396/02/25

  کلنگ زنی از پارک بعثت

  1396/02/06

  طرح پارک بزرگ فاز 4

  1396/02/03

  مصاحبه مهندس زمانی - آزاد راه تبریز

  1396/02/03

  طرح جامع شهرجدیدسهند

  1396/01/21

  فاز 3

  1396/01/21

  بهره برداری از آخرین واحد های مسکن مهر در شهر جدید سهند

  1396/01/18