اوقات شرعی 
 
 نظر سنجی
نظرتان در مورد سایت چیست؟  

مالک محترم واحد مسکن مهر

مالک محترم واحد مسکن مهر

 

با عنایت به قرارداد فیمابین مقتضی است هرچه سریعتر با در دست داشتن قرارداد اجاره بلند مدت 99 ساله به واحد مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید سهند مراجعه تا نسبت به پرداخت بدهی معوقه و تسویه حساب اجاره بها اقدام گردد. بدیهی است عواقب ناشی از تاخیر در پرداخت به موثع اجاره بها به عهده مالک محترم خواهد بود.