Aa
  برچسب شده با

برچسب شده با شرکت عمران سهند - شماره 8

یک صدایی و همت دستگاههای اجرایی سهند

مطالب/ یک صدایی و همت دستگاههای اجرایی سهند

                           
      یک صدایی و همت دستگاههای اجرایی سهند یک صدایی و همت دستگاههای اجرایی سهند
چهارشنبه 16 بهمن 1398
 سال ۹۹ سال ایجاد فضاهای سبز شهر سهند خواهد بود

مطالب/ سال ۹۹ سال ایجاد فضاهای سبز شهر سهند خواهد بود

                           
      سال ۹۹ سال ایجاد فضاهای سبز شهر سهند خواهد بود سال ۹۹ سال ایجاد فضاهای سبز شهر سهند خواهد بود
شنبه 12 بهمن 1398
ویژه برنامه استقبال از دهه مبارک فجر۹۸

مطالب/ ویژه برنامه استقبال از دهه مبارک فجر۹۸

                           
      ویژه برنامه استقبال از دهه مبارک فجر۹۸                                       ویژه برنامه استقبال از دهه مبارک فجر۹۸
چهارشنبه 9 بهمن 1398
تقدیر و تشکر خانواده شهید محمد خلیل پور نهر از دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

مطالب/ تقدیر و تشکر خانواده شهید محمد خلیل پور نهر از دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

                           
      تقدیر و تشکر خانواده شهید محمد خلیل پور نهر از دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند تقدیر و تشکر خانواده شهید محمد خلیل پور نهر از دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند
چهارشنبه 2 بهمن 1398
اولین جشنواره آدم برفی شهر جدید سهند

مطالب/ اولین جشنواره آدم برفی شهر جدید سهند

                           
      اولین جشنواره آدم برفی شهر جدید سهند اولین جشنواره آدم برفی شهر جدید سهند
سه شنبه 1 بهمن 1398
مصاحبه اختصاصی دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

مطالب/ مصاحبه اختصاصی دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند

                           
      مصاحبه اختصاصی دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند مصاحبه اختصاصی دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند
يکشنبه 29 دي 1398
راهپیمایی تمامی کارکنان شرکت عمران شهر جدید سهند

مطالب/ راهپیمایی تمامی کارکنان شرکت عمران شهر جدید سهند

                           
      راهپیمایی تمامی کارکنان شرکت عمران شهر جدید سهند راهپیمایی تمامی کارکنان شرکت عمران شهر جدید سهند
چهارشنبه 18 دي 1398
دیدار مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر آل هاشم امام جمعه محبوب شهر تبریز

مطالب/ دیدار مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر آل هاشم امام جمعه محبوب شهر تبریز

                           
      دیدار مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر آل هاشم امام جمعه محبوب شهر تبریز دیدار مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر آل هاشم امام جمعه محبوب شهر تبریز
يکشنبه 15 دي 1398
بازدید مهندس طاهرخانی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید کشور از آزادراه تبریز- اندیشه -سهند

مطالب/ بازدید مهندس طاهرخانی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید کشور از آزادراه تبریز- اندیشه -سهند

                           
      بازدید مهندس طاهرخانی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید کشور از آزادراه تبریز- اندیشه -سهند بازدید مهندس طاهرخانی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید کشور از آزادراه تبریز- اندیشه -سهند
يکشنبه 15 دي 1398
آغاز عملیات آسفالت ریزی پروژه اصلاح هندسی تقاطع دانشگاه سهند

مطالب/ آغاز عملیات آسفالت ریزی پروژه اصلاح هندسی تقاطع دانشگاه سهند

                           
      آغاز عملیات آسفالت ریزی پروژه اصلاح هندسی تقاطع دانشگاه سهند آغاز عملیات آسفالت ریزی پروژه اصلاح هندسی تقاطع دانشگاه سهند
پنجشنبه 12 دي 1398