Aa
  برچسب شده با

برچسب شده با مهندس طاهرخانی

پیام مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در مورد افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز-سهند و پروژه هایی که بزودی شاهد افتتاح از آنها خواهیم بود.

مطالب/ پیام مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در مورد افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز-سهند و پروژه هایی که بزودی شاهد افتتاح از آنها خواهیم بود.

                           
      پیام مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در مورد افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز-سهند و پروژه هایی که بزودی شاهد افتتاح از آنها خواهیم بود. پیام مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در مورد افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز-سهند و پروژه هایی که بزودی شاهد افتتاح از آنها خواهیم بود.
پنجشنبه 4 دي 1399
جلسه ویدئو کنفرانس با حضور مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

مطالب/ جلسه ویدئو کنفرانس با حضور مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

                           
      جلسه ویدئو کنفرانس با حضور مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید جلسه ویدئو کنفرانس با حضور مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
چهارشنبه 16 مهر 1399
بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از مسجد امام جعفر صادق (ع)فاز ۳ و بررسی روند کار پروژه

مطالب/ بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از مسجد امام جعفر صادق (ع)فاز ۳ و بررسی روند کار پروژه

                           
      بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از مسجد امام جعفر صادق (ع)فاز ۳ و بررسی روند کار پروژه بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از مسجد امام جعفر صادق (ع)فاز ۳ و بررسی روند کار پروژه
يکشنبه 11 خرداد 1399
بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از آزادراه تبریز، اندیشه ،سهند و بررسی پیشرفت کار پروژه

مطالب/ بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از آزادراه تبریز، اندیشه ،سهند و بررسی پیشرفت کار پروژه

                           
      بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از آزادراه تبریز، اندیشه ،سهند و بررسی پیشرفت کار پروژه بازدید مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از آزادراه تبریز، اندیشه ،سهند و بررسی پیشرفت کار پروژه
يکشنبه 11 خرداد 1399
مراسم کلنگ زنی ۳۹۰واحد طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی

مطالب/ مراسم کلنگ زنی ۳۹۰واحد طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی

                           
      مراسم کلنگ زنی ۳۹۰واحد طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی مراسم کلنگ زنی ۳۹۰واحد طرح اقدام ملی مسکن با حضور مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی
يکشنبه 11 خرداد 1399
دیدار مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر آل هاشم امام جمعه محبوب شهر تبریز

مطالب/ دیدار مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر آل هاشم امام جمعه محبوب شهر تبریز

                           
      دیدار مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر آل هاشم امام جمعه محبوب شهر تبریز دیدار مهندس طاهر خانی معاون وزیر راه و شهرسازی با حجت الاسلام والمسلمین دکتر آل هاشم امام جمعه محبوب شهر تبریز
يکشنبه 15 دي 1398
بازدید از پروژه کمال

مطالب/ بازدید از پروژه کمال

                           
      بازدید از پروژه کمال بازدید از پروژه کمال
سه شنبه 16 مهر 1398
افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه فردوسی محله ۱۳۲۳ فاز۳

مطالب/ افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه فردوسی محله ۱۳۲۳ فاز۳

                           
      افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه فردوسی محله ۱۳۲۳ فاز۳ افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه فردوسی محله ۱۳۲۳ فاز۳
سه شنبه 16 مهر 1398
افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهید نومی گلزار فاز چهار

مطالب/ افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهید نومی گلزار فاز چهار

                           
      افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهید نومی گلزار فاز چهار افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهید نومی گلزار فاز چهار
سه شنبه 16 مهر 1398
حضور مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی به همراه مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر پور محمدی استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در استان آ

مطالب/ حضور مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی به همراه مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر پور محمدی استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در استان آ

                           
      حضور مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی به همراه مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر پور محمدی استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در استان آ حضور مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی به همراه مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و دکتر پور محمدی استاندار محترم آذربایجان شرقی و هیات همراه در استان آذربایجان شرقی
شنبه 25 خرداد 1398