Aa
  برچسب شده با

برچسب شده با تفاهم نامه-همکاری

شرکت عمران شهر جدید سهند و پارک علم و فناوری وارد همکاری های علمی جدید میشوند

مطالب/ شرکت عمران شهر جدید سهند و پارک علم و فناوری وارد همکاری های علمی جدید میشوند

                           
      شرکت عمران شهر جدید سهند و پارک علم و فناوری وارد همکاری های علمی جدید میشوند شرکت عمران شهر جدید سهند و پارک علم و فناوری وارد همکاری های علمی جدید میشوند.
چهارشنبه 28 فروردين 1398
شرکت تعاونی مسکن لشگر عاشورا در شهر جدید سهند صاحب ۵۰۰ واحد مسکن‌میشود.

مطالب/ شرکت تعاونی مسکن لشگر عاشورا در شهر جدید سهند صاحب ۵۰۰ واحد مسکن‌میشود.

                           
      شرکت تعاونی مسکن لشگر عاشورا در شهر جدید سهند صاحب ۵۰۰ واحد مسکن‌میشود. شرکت تعاونی مسکن لشگر عاشورا در شهر جدید سهند صاحب ۵۰۰ واحد مسکن‌میشود.
چهارشنبه 17 بهمن 1397